Österlen Sparris

Gårdsbutik
Adress: Hobyvägen 93, Skillinge
Österlens Sparris utanför Skillinge, erbjuder nyskördad sparris och sparrisplantor. De hälsar alla varmt välkomna till deras gårdsbutik. Man bör passa på eftersom sparrissäsongen är kort.

Karin von Schenk och Robert Nilsson  etablerade företaget för mer än 20 år, och i Sveriges sparrishistoria har den återigen blivit populärt. På 1950-talet försvann nämligen odlingarna till följd av importerad sparris på burk från USA.

Idag föredrar man färsk sparris. Sandjorden bredvid Österlens stränder värms snabbt upp på våren, vilket gör att sparrisen växer med hög kvalitet. Med ökad turism och intresse för närodlat kan den färska österlenska sparrisen nu konkurrera med lågprisimport.